Ödemiş’te Meclis Toplandı

Ödemiş Belediye Meclisinin Ekim ayı olağan toplantısı 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 18:30’da Belediye Hizmet Binası bünyesindeki Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Ekim ayı olağan Meclis toplantısında görüşülen gündem maddeleri karara bağlamak üzere meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Toplantıya Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Siyasi partilerin meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı. Gerçekleşen Meclis toplantısında şu maddeler görüşüldü.

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bozcayaka Mahallesi, 104 ada, 3 parsel, 105 ada, 5 parsel ile 110 ada, 2 parsel numaralı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği konusunun incelendiğine dair İmar Komisyonunun 05.09.2023 tarih, 7 sayılı kararı.
2- Mülga Ovakent Belediyesi zamanında yol geçirilen Ovakent Mahallesi, 243 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılmasının 5 Yıllık İmar Programının 2023 yılı içerisine alınması ve 2023 yılı performans programına eklenmesi konusunun incelendiğine dair İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 18.09.2023 tarih, 12 sayılı kararı. 3- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün, Ödemiş İlçesine bağlı Bülbüller Mahallesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla, belediyemize ait Bülbüller Mahallesi Kızılyer Mevkii, 0 ada, 29 parsel numaralı taşınmaz içerisinde koordinat bilgileri belirtilen 40 m2’lik sondaj kuyusu yeri tahsis talebi konusunun incelendiğine dair İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 18.09.2023 tarih, 13 sayılı kararı
Ödemiş İlçesi ve bağlı mahallerinde içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla, kroki bilgileri verilen Küçükavulcuk Mahallesindeki Kuyu 3 olarak ifade edilen 100 m2’lik alan ile Üçkonak Mahallesindeki Kuyu 5 olarak ifade edilen 49,55 m2’lik alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’ne tahsis talebi konusunun incelendiğine dair İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 18.09.2023 tarih, 14 sayılı kararı.
5- 2023 yılı evsel katı atıkların toplama ve taşıma bedellerinin belirlenmesine dair Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 28.09.2023 tarih, 73710 sayılı yazısı.
6- Belediyemizin 2024 mali yılı performans programının görüşülmesine dair Başkanlık Makamının 27.09.2023 tarih, 73633 sayılı yazısı.
7- Belediyemizce 2024 mali yılında uygulanacak olan vergi ve harç tarifelerinin belirlenmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.09.2023 tarih, 73524 sayılı yazısı.
8- Belediyemizce 2024 mali yılında uygulanacak olan ücret tarifelerinin belirlenmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.09.2023 tarih, 73523 sayılı yazısı.
9- Belediyemizin 2024 mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Başkanlık Makamının 27.09.2023 tarih, 73635 sayılı yazısı.
10- Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılarak belediyemize sunulan Cumhuriyet Mahallesi, 485 ada, 11 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 1 adet trafo yerine ait imar planı değişikliği talebinin görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.09.2023 tarih, 73204 sayılı yazısı.
11- Ocaklı Mahallesi 1395 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.09.2023 tarih, 73656 sayılı yazısı. 12- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereğince Atatürkçü Düşünce Derneği ile “ Atatürk Anı Evi” projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla İşbirliği yapılması konusunun görüşülmesine dair Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih, 73701 sayılı yazısı. 13- Piyano ve Bateri Kursu ücreti tarifesinin belirlenmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.09.2023 tarih 73693 sayılı yazısı. 14- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.09.2023 tarih, 73205 sayılı yazısı.

Ödemiş’te Meclis Toplandı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.